ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030014
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  030014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomchonnongsorwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองสอใต้
ตำบล :
  ลำปาว
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-884104
โทรสาร :
  043-88410
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/1465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:24:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร


นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน