ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030015
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  030015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsaadrathsamakee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโนนสะอาด
ตำบล :
  ลำปาว
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-019285
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/09/2518
อีเมล์ :
  Imcharoen.a@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองสอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:42:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี


นายอดุลย์ อิ่มเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน