ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030016
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  030016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปลาเค้าวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  plakaowittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนตูม
ตำบล :
  ลำคลอง
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-884149
โทรสาร :
  043-884149
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 เมษายน 2487
อีเมล์ :
  songkasri@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:41:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร


นายวัชรพงษ์ ญาณกาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน