ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030019
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  030019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะอาดประชาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sa-ardprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสะอาดนาทม
ตำบล :
  ลำคลอง
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890132
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 06:54:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์


นายพิชิต โลหะมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน