ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030021
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  030021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ongkanautsahakampamai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสวนป่า
ตำบล :
  นาจารย์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ตุลาคม 2518
อีเมล์ :
  Pongkitida@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจารย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 09:57:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)


นายกิจธิชัย สารรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน