ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030023
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  030023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยตูมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaytoompittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยตูมเหนือ
ตำบล :
  กลางหมื่น
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890106
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 ธันวาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางหมื่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08:19:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร


นายณัฐชัย บูรวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน