ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030024
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  030024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กลางหมื่นสงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klangmuensongkroh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกลางหมื่น
ตำบล :
  กลางหมื่น
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-814079
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค.2470
อีเมล์ :
  panawut01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางหมื่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:26:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์


นายทวีชัย ประสีระตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน