ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหัวช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030026
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  030026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonghuachang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองหัวช้าง
ตำบล :
  กลางหมื่น
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890107
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  nonghuachang@hotmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลางหมื่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11:09:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหัวช้าง


นายสุนัน ผลรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน