ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030027
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  030027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คำปลาฝาโนนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khamplaphanonchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคำปลาฝา
ตำบล :
  ขมิ้น
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890294
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/01/2482
อีเมล์ :
  kamplafa@hotmail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:29:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย


นายสุรศักดิ์ กุดวิสัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน