ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูปอวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030029
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010041
รหัส Obec 6 หลัก :
  030029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูปอวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phuporwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่านกขาบ
ตำบล :
  ภูปอ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890125
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2511
อีเมล์ :
  phuporwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:12:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูปอวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนภูปอวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน