ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030030
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  030030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแวงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGWAENGNOUR
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองแวงเหนือ
ตำบล :
  ภูปอ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890126
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลภูปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:25:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแวงเหนือ


นายนิคม บุญทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน