ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030032
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  030032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsawanprachasanphupor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนสวรรค์
ตำบล :
  ภูปอ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  0819654094
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  kingpuako@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:14:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ


นายจำนงค์ กำนาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน