ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030033
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  030033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงวิชัยสงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUENGWICHAT SONGKRAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองแสงจันทร์
ตำบล :
  บึงวิชัย
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890113
โทรสาร :
  043121246
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  bwscom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:44:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์


นายประสบ ตรีทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน