ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030034
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  030034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองทุ่มสงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongtumsongkour
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองทุ่ม
ตำบล :
  บึงวิชัย
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  0918626464
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2481
อีเมล์ :
  nongtum@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์


นายศรีประสิทธิ์ แสนมาโนช
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน