ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030036
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  030036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าลำดวนประชาบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  talamduanphachabamroung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าลำดวน
ตำบล :
  หนองกุง
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13:46:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง


นายอดุลย์ ภูภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน