ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030037
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  030037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าไคร้สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thakrisamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านท่าไคร้
ตำบล :
  บึงวิชัย
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890115
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  chasin0712@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:22:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี


นางจรรยา สิงห์ธวัช
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าไคร้สามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน