ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030039
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  030039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกุงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nongkungwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านดอนสวรรค์
ตำบล :
  ไผ่
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ2463
อีเมล์ :
  samhem2905@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 12:13:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม


นายสมาน เหมกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน