ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030042
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  030042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโหมนสงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMONSONGKROE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านโพธิ์ทอง
ตำบล :
  ห้วยโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  0910572599
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/6/2465
อีเมล์ :
  kanittha.po29@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:48:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์


นายอัครพงษ์ ภูจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน