ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030043
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  030043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เหล่าสูงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laosungwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเหล่าสูง
ตำบล :
  ห้วยโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890144
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:57:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา


นายวีระศักดิ์ ฉายผาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าสูงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน