ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030044
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  030044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klangdongrat-upatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านกลางดง
ตำบล :
  ห้วยโพธิ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:22:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์


นายชัยชนะ ทองจรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน