ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030045
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  030045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaokoe
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเหล่าค้อ
ตำบล :
  เชียงเครือ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890109
โทรสาร :
  043890109
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  wutichai08@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงเครือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ


นายธีรวัฒน์ ซาซุมวงษ์หิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน