ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030046
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  030046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แกเปะราษฎร์นิยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kaeperatniyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านแชงอุดม
ตำบล :
  เชียงเครือ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-121087
โทรสาร :
  043-121087
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงเครือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:29:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม


นายรังสฤษฎ์ มีหนองหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน