ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสนวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030048
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  030048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนสนวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonsanaun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดอนสนวน
ตำบล :
  หลุบ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-019289
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  panuvat_k53@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:04:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนสนวน


นายภานุวัฒน์ คงสมมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสนวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน