ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030049
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  030049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokklangratpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโคกกลาง
ตำบล :
  หลุบ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-019185
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/11/2477
อีเมล์ :
  juthasri2507sopit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:47:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา


นายเกษแก้ว ขุมคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน