ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030050
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010062
รหัส Obec 6 หลัก :
  030050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudorsuksawatwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านสุขสวัสดิ์
ตำบล :
  หลุบ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-600007
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  saart2506@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 03:24:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา


นางสอาด เนตวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน