ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030051
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  030051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlubintararatbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  หลุบ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 14:45:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง


นางสายเพชร ภูผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน