ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030052
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  030052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คอนเรียบอนุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHONLEABANUKOON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านคอนเรียบอนุกูล
ตำบล :
  หลุบ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-801015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค. 2477
อีเมล์ :
  9047ford@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 03:27:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล


นายวิริยะ นาชัยเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนเรียบอนุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน