ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าแสงวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030053
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  030053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าแสงวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thasaengwittayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท่าแสง
ตำบล :
  ลำพาน
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-122577
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 เมษายน 2457
อีเมล์ :
  mrchanid1308@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:52:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าแสงวิทยายน


นายชนิด บุญชูศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแสงวิทยายน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน