ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030054
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  030054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงเมืองวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongmuangwittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านดงเมือง
ตำบล :
  ลำพาน
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-840600
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 /09/2477
อีเมล์ :
  wanida251361@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 15:31:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร


นายสมัย จันใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน