ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030056
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  030056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดอ้อประชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudoorprachanuson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกุดอ้อ
ตำบล :
  ลำพาน
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890295
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2499
อีเมล์ :
  sayanks011966@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:33:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์


นายสายัณต์ ดลภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน