ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030057
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  030057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wunggoalekthungsawangwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังเกาะเหล็ก
ตำบล :
  ลำพาน
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890137
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:31:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน