ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030058
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  030058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกคอนวิทยานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokkhonvittayanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโคกคอน
ตำบล :
  ลำพาน
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890138
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10กันยายน2496
อีเมล์ :
  tawee.unpen2503@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลำพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2560 เวลา 10:58:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน