ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030060
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  030060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เหล่าหลวงวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laoluangwittayacan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านเหล่าหลวงใต้
ตำบล :
  ภูดิน
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-019277
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/01/2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:32:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร


นายสุขะ กองอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน