ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030061
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  030061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaylooksue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านค่ายลูกเสือ
ตำบล :
  ภูดิน
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  081-7682796
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 03:42:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว


นายสุขสันต์ คำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน