ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030062
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  030062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nakhamruamraatbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาขาม
ตำบล :
  ภูดิน
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043890122
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2513
อีเมล์ :
  nakhamruam@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง


นายสุชาติ บุญปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน