ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกนางามสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030063
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010035
รหัส Obec 6 หลัก :
  030063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกนางามสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoknangamsamakki
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคกนางาม
ตำบล :
  ภูดิน
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  0898413572
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน พ.ศ. 2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 03:29:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกนางามสามัคคี


นายรักษ์ศักดิ์ สิงห์มหาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน