ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030064
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  030064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Toongsrimuangprachawit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้านทุ่งศรีเมือง
ตำบล :
  กาฬสินธุ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-812375
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  edipom@rimhk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โปงลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาฬสินธุ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 18:20:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์


นางกิ่งเพชร ธารพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน