ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดชัยสุนทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030065
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  030065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดชัยสุนทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchaisuntorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านสงเปลือย
ตำบล :
  กาฬสินธุ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-812387
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2475
อีเมล์ :
  watchai_school@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดชัยสุนทร


นายวิริยะ นาชัยเวียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสุนทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน