ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030067
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  030067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลกาฬสินธุ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubankalasin School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ตำบล :
  กาฬสินธุ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-812850
โทรสาร :
  043812850
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2501
อีเมล์ :
  kingsatar@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โสมพะมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาฬสินธุ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:40:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์


นายชาตรี ถาวรรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน