ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030068
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  030068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kalasinpittayasai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  กาฬสินธุ์
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-811564
โทรสาร :
  043811564
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1ตุลาคม2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองน้ำดำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กาฬสินธุ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 20:27:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย


นายสุชาติ แวงโสธรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน