ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030069
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  030069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHAMINRATSONGKRAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเหล่าเหนือ
ตำบล :
  ขมิ้น
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-814329
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:23:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์


นายตรี ภูวิโคตรธนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน