ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030070
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  030070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjodsiriratbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโจด
ตำบล :
  ภูปอ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890125
โทรสาร :
  043890125
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2505
อีเมล์ :
  banjodsirilad@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาจารย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 06:11:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง


นายวรโชติ สินธุศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน