ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาโกวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030071
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  030071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาโกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nagovittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาโก
ตำบล :
  ขมิ้น
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-848920
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:27:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาโกวิทยา


นายปรีชา พรหมพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโกวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน