ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030072
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  030072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะอาดสมศรีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saadsomsriwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสะอาดสมศรี
ตำบล :
  ภูปอ
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  043-890129
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุทธไสยาสน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:47:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา


นางจีรพรรณ แสงพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน