ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030073
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  030073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแวงประชานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongwaengprachanukul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองแวงใต้
ตำบล :
  ขมิ้น
อำเภอ :
  เมืองกาฬสินธุ์
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46000
โทรศัพท์ :
  0986403326
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กรกฏาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขื่อนลำปาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:49:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล


นายสมพร คำหงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงประชานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน