ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030140
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  030140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pipatratbumroong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านดอนสวรรค์
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-899243,043-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤษภาคม 2449
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:05:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง


นายวีรพงษ์ บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน