ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030141
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  030141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากน้ำราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  paknamratbomrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านปากน้ำ
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-899014
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มีนาคม 2519
อีเมล์ :
  scpaknam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:09:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง


นายวัชรินทร์ พละเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน