ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030142
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  030142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Numjanladbamlung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านน้ำจั้น
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-831057
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:50:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง


นายศักดิ์ชัย พิลาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน