ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030143
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  030143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pololuasamakeewitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านโปโล
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  043-830148,043-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:07:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา


นายเพิ่มพูน ผ่านสำแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน