ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030144
รหัส Smis 8 หลัก :
  46010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  030144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donyungratpraditwittayakhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดอนยูง
ตำบล :
  กมลาไสย
อำเภอ :
  กมลาไสย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  0981948087
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กมลาไสย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กมลาไสย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:25:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร


นายจักรกล ศรีศักดิ์พัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน